بسم الله الرحمن الرحیم

  

یک دانشجو چگونه باید زندگی کند؟ سوالی که شاید ذهن بسیاری از دانشجویان را در بدو ورود به دانشگاه به خود مشغول می کند؛ اما پس از گذشت زمان، این دغدغه سرد شده و افراد به زندگی روزمره خود می پردازند. می خواهیم در این نوشته، اندکی این دغدغه را دوباره احیا کنیم تا ببینیم آیا سبک زندگی دانشجویی که ما در پیش گرفتیم صحیح است یا نه؟

   دانشجو به مثابه مؤذن یک ملت است که اگر خواب بماند، نماز یک امت قضا می شود. در نظریات امام خمینی و امام خامنه ای، قشر دانشجو، یکی از مهمترین قشرهای جامعه اسلامی است که اضمحلال این قشر، می تواند یک جامعه را به اضمحلال بکشاند. بنابراین دانشجو الگوی یک جامعه و موتور محرک جامعه اسلامی است.

   دانشجو چون یکی از قشرهای پیشرو جامعه اسلامی است، باید بتواند جامعه را به سمت آرمان ها حرکت داده و راهنمای جامعه در این مسیر باشد. از همین جا مشخص می شود که سبک زندگی دانشجویی فقط و فقط نباید منحصر در درس خواندن باشد؛ چرا که اگر اینگونه باشد، جامعه اسلامی، دانشجویی را الگو قرار داده که نه از اوضاع روز و نوع جبهه گیری حق و باطل چیزی می داند و نه از فرهنگ سر در می آورد. اگر هم چیزی از فرهنگ بداند، فقط در مقام نظری است و هرگز با مباحث و تجربیات عملیاتی آن آشنا نیست. بنابراین، جامعه با الگوگیری از چنین دانشجویی، به راحتی سرنگون می شود. پس زندگی دانشجویی فقط درس خواندن نیست.

   از طرف دیگر، یکی از مهمترین مباحث برای تمامی افراد علی الخصوص دانشجو، جهاد اکبر است. چرا که اگر این جهاد نباشد، دانشجو به ضلالت کشیده شده و حتی از علم خود نیز در این راستا استفاده می کند و بنابراین جامعه اسلامی را نیز به همراه خود به نابودی می کشاند. جهاد اکبر مهمترین مقوله در زندگی هر فرد است که اگر فردی این جهاد را نداشته باشد و در میدان نبرد حق علیه باطل نیز کشته شود، فقط زندگی خود را بر باد داده است؛ چرا که نیت رضای خدا را نداشته است. بنابراین یکی از محورهای زندگی دانشجویی جهاد اکبر است.

   همانگونه که می دانیم، موتورهای پیشرفت یک جامعه در دست دانشجویان آن جامعه است. جامعه اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست. یکی از وظایف اصلی دانشجو در جامعه اسلامی، تولید علم با مبانی اسلامی است. زیرا جامعه اسلامی با بی نیازی از دانش غربی می تواند به آرمان های خود برسد و مسئولیت بی نیازی جامعه اسلامی از دانش غربی، بر عهده دانشجو می باشد. بنابراین یکی دیگر از محورهای زندگی دانشجویی، جهاد علمی است.

   یکی از زمان هایی که الگو بودن دانشجو بسیار مهم می شود، جهت گیری و نوع عملکرد او در برابر وقایع کوتاه و بلند مدت و همچنین در جنگ بین جبهه حق و باطل است. در این مواقع، جامعه به شدت از دانشجو الگو می گیرد و اگر دانشجو بی بصیرت باشد، می تواند باعث شکست جامعه اسلامی در یک نبرد بزرگ شود. دانشجو باید در تمام وقایع، نظر منطقی و منصفانه داشته باشد تا بتواند در شرایط متفاوت تصمیم های درست را بر اساس بصیرت دینی اتخاذ کند. با توجه به این نکته، وظیفه دانشجو علاوه بر جهاد اکبر و جهاد علمی، جهاد فرهنگی نیز است تا بتواند نقش خود در برابر جامعه را به خوبی ایفا کند. البته جهاد فرهنگی، فقط به معنای فعالیت فرهنگی جدای از سیاست و اقتصاد و ... نیست؛ بلکه این جهاد، شامل تمام وقایع اعم از وقایع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... می شود. این مطلب به این معناست که دانشجو هر کجا خلأ فرهنگی را احساس کرد، باید وارد میدان شود و به رفع آن خلأ بپردازد. حال فرقی نمی کند که این خلآ بر اثر بی بصیرتی سیاستمداران در عالم سیاست باشد یا بر اثر تهاجم فرهنگی جبهه باطل. بنابراین دانشجو باید جهاد فرهنگی را نیز در زندگی خود قرار دهد.

   ما دانشجویان، نباید در زندگی خود فقط به درس خواندن و گرفتن معدل بالا اکتفا کنیم و اگر این گونه عمل کنیم، این سبک زندگی ما را به سعادت نخواهد رساند. هر فرد و به خصوص دانشجو (به عنوان الگوی جامعه اسلامی) باید در زندگی خود به جهاد علیه جبهه باطل بپردازد. در این زمانه ای که ما زندگی می کنیم، جهاد نظامی علیه این جبهه در خاک های مرز و بوم ایران اسلامی وجود ندارد تا بر همگان وظیفه باشد در آن شرکت کنند. اما این جهاد برای دانشجویان در سه زمینه جهاد اکبر، جهاد علمی و جهاد فرهنگی وجود دارد. البته جهاد اکبر و جهاد فرهنگی، مختص دانشجو نیست، بلکه وظیفه ای برای عموم مردم است؛ اما برای دانشجو بسیار حیاتی تر و مهم تر است.

حال با این اوصاف، ببینیم آیا سبک زندگی ما دانشجویان، مطابق با آن چیزی است که باید باشد؟

و من الله توفیق