بسم الله الرحمن الرحیم

مشکل از جایی شروع شده است که آنگونه که مینماییم، نیستیم! ما خود را شیعه امیرالمومنین می‌دانیم، اما هیچ بویی از جوانمردی علی ابن ابی طالب نبرده‌ایم.

متاسفانه، افرادی داعیه دار تولید علم اسلامی شده‌اند که ذره‌ای از حقیقت اسلام بویی نبرده‌اند. جالب اینجاست که هزاران توجیه هم برای رفتار خود دارند.

آقایان، من دانشجو به درک، اما به فکر کارگرانی باشید که که زندگی خود را برای شما خرج می‌کنند و در آخر نیز حقوق ناچیزی دست آن‌ها را می‌گیرد. شما که داعیه دار اسلامید، باید اسلام را در رفتار خود نشان دهید. از کجای سیره امیرالمومنین برداشت می‌شود که فردی که مسئول بلند پایه است و بعضا وظایف خود را درست انجام نمی‌دهد، باید چندین برابر کارگری حقوق بگیرد که صبح تا شب حتی در روزهای تعطیل هم کار می‌کند؟

کجای سیره امیرالمومنین آمده است که یک فرد را تا وقتی نیاز داری از او استفاده کن و بعد که او از کار افتاد یا نیاز شما رفع شد، بدون هیچ پشتوانه‌ای او را رها کن؟

آیا این اسلام است؟ بهانه قانون را جلو نیاورید. خود بهتر از هر فرد دیگری می‌دانید که اگر قانون باعث بی دینی شماست، همان بهتر که داعیه‌دار اسلام نباشید.

شمایی که وظیفه خود را درست انجام ندادید و وقتی که ولی جامعه دستور تولید علم اسلامی داد، تا به حال و پس از گذشت 11 سال، هیچ اقدام مؤثری از شما برای تحقق این هدف دیده نشد و همچنان با سیستم آموزشی که هیچ فایده‌ای ندارد، نان می‌خورید، چرا باید حقوقتان چندین برابر کارگرهایی باشد که بعضا برای گذران معیشت خانواده‌هایشان، مجبور به خوابیدن در کانتینری دور از خانواده‌هایشان باشند و تنها چند هفته یکبار به خانواده‌های خود سر بزنند؟

آقایان، این چیزی که شما اسمش را اسلام گذاشته‌اید، همان گرگی است در لباس گوسفند!

بسیاری از همین کارگران، شرفشان می‌ارزد به بسیاری از مسئولان.

بنابراین آقایان، فقط یک توصیه برای شما دارم:

حاسبوا قبل أن تحاسبوا